SLÁVNOSTNÉ  OTVORENIE  ŠKOLSKÉHO  ROKA  2014/2015

2. septembra 2014 o 8:00 hod.

Program:

8.30 – 9.30 hod. – SLÁVNOSTNÉ  OTVORENIE  ŠKOLSKÉHO  ROKA NA ŠKOLSKOM DVORE

9.30 – 10. 30 hod. – TRIEDNICKÉ  HODINY

 

PDF Tlač Email

adresa : ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice

zriaďovateľ: Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, www.kosice.sk

 

telefón: 055/6252 961

školská jedáleň: 055/6252 962

č. príjmového účtu ŠJ: 9309081006/5600

 

č. príjmového účtu školy: 9309087002/5600

 

školský e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

webmaster: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 

riaditeľ školy: RNDr. Martin Kotlár, PhD.

zástupkyne riaditeľky školy: PaedDr. Alena Griščíková, ZRŠ pre primárne vzdelávanie

Mgr. Božena Šturmankinová, ZRŠ pre nižšie sekundárne vzdelávanie

výchovná poradkyňa: Mgr. Silvia Csopotiová

vedúca ŠKD: Mgr. Silvia Csopotiová

vedúca ŠJ: Júlia Lenártová

Hospodárka: Ing. Zuzana Gajdošová

Personalistka: Helena Budaiová

Účtovníčka: Mária Mizáková

 
Nachádzate sa tu: Home Kontakty